Tin tức, bài viết mới nhất về :

trảm nhà thầu

Bộ trưởng Thăng ra tối hậu thư với nhà thầu Lotte

Bộ trưởng Thăng ra tối hậu thư với nhà thầu Lotte

3/16/2015 2:43:00 PM

“Các ông đừng đổ lỗi do điều kiện khách quan”, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói với nhà thầu thuộc tập đoàn Lotte...

Tags: bộ trưởng thăng, trảm nhà thầu, nhà thấu lotte, chủ tịch lotte, đinh la thăng, dự án, bồi thường