Tin tức, bài viết mới nhất về :

tìm kiếm nhân tài

Đây là cách giám đốc nhân sự tìm kiếm tài năng về với 'đội của Facebook'

Đây là cách giám đốc nhân sự tìm kiếm tài năng về với 'đội của Facebook'

9/12/2016 8:30:00 PM

Những ứng viên tài năng tất nhiên khó tìm kiếm nhưng không có nghĩa không có đặc điểm chung.

Tags: nhà tuyển dụng, người phỏng vấn, Tìm kiếm tài năng, Facebook, ứng viên, tìm kiếm nhân tài