Tin tức, bài viết mới nhất về :

thu thập

Apple giải thích tại sao iPhone 11 lại thu thập dữ liệu vị trí khi không được người dùng cho phép

Apple giải thích tại sao iPhone 11 lại thu thập dữ liệu vị trí khi không được người dùng cho phép

12/6/2019 5:01:00 PM

Theo giải thích của Apple, công nghệ băng tần siêu rộng trên các iPhone 11 cần những dữ liệu này để tự động vô hiệu hóa nó tại một số địa điểm nhất định, và bản cập nhật cho điều này sẽ...

Tags: apple, dữ liệu, người dùng, iphone 11, thu thập

Google bí mật thu thập dữ liệu sức khỏe của hàng triệu người dùng

Google bí mật thu thập dữ liệu sức khỏe của hàng triệu người dùng

11/12/2019 8:04:00 PM

Trong tương lai Google còn có thể bán các dữ liệu này cho đối tác để kiếm tiền.

Tags: Google, thu thập, dữ liệu, sức khỏe, người dùng

Hơn 50% số ứng dụng mua sắm đang thu thập trái phép dữ liệu người dùng

Hơn 50% số ứng dụng mua sắm đang thu thập trái phép dữ liệu người dùng

11/4/2016 8:53:00 AM

Theo nghiên cứu mới nhất mà Opera thực hiện, hơn một nửa trong số 60 ứng dụng mua sắm trên các thiết bị Android thu thập thông tin cá nhân của người dùng bằng các công cụ theo dõi.

Tags: ứng dụng mua sắm, dữ liệu người dùng, Opera, Opera Max, nghiên cứu mới, thiết bị android, thu thập thông tin, lộ thông tin, lộ thông tin cá nhân, dữ liệu, thu thập, trái phép