Tin tức, bài viết mới nhất về :

thể chất

Tôi và bạn, chúng ta đều có thể gần gũi với nhau hơn bằng những cái ôm giữa những người xa lạ!

Tôi và bạn, chúng ta đều có thể gần gũi với nhau hơn bằng những cái ôm giữa những người xa lạ!

5/16/2017 8:03:00 AM

Lợi ích thể chất và cảm xúc của một cái ôm mang lại có thể vượt xa những gì mà bạn nghĩ.

Tags: ôm, gần gũi, xa lạ, cuộc sống, lợi ích, thể chất, cảm xúc