Tin tức, bài viết mới nhất về :

gần gũi

Tôi và bạn, chúng ta đều có thể gần gũi với nhau hơn bằng những cái ôm giữa những người xa lạ!

Tôi và bạn, chúng ta đều có thể gần gũi với nhau hơn bằng những cái ôm giữa những người xa lạ!

5/16/2017 8:03:00 AM

Lợi ích thể chất và cảm xúc của một cái ôm mang lại có thể vượt xa những gì mà bạn nghĩ.

Tags: ôm, gần gũi, xa lạ, cuộc sống, lợi ích, thể chất, cảm xúc

Nghệ thuật lấy lòng của dân sales: Từ anh-em chuyển thành em-bác, chỉ 10 phút là gần gũi, thân thiện với khách hàng

Nghệ thuật lấy lòng của dân sales: Từ anh-em chuyển thành em-bác, chỉ 10 phút là gần gũi, thân thiện với khách hàng

4/6/2017 9:02:17 AM

Áp dụng 4 nghệ thuật khen dưới đây, nhân viên sales sẽ nhanh chóng làm chủ cuộc nói chuyện với khách hàng.

Tags: dân sales, nghệ thuật khen, gần gũi