Tin tức, bài viết mới nhất về :

tha phương cầu thực

Chuyện của những người tha phương ở mảnh đất xa lạ (P.1)

Chuyện của những người tha phương ở mảnh đất xa lạ (P.1)

9/21/2015 9:28:00 AM

Trong vòng nhiều tháng, những người tị nạn từ Syria, Afghanistan và Eritrea đã đi lại các tuyến đường được sử dụng bởi những người tị nạn châu Âu những năm 1940.

Tags: người tị nạn, tha phương cầu thực, chiến tranh thế giới, chiến tranh thế giới thứ hai, Đức Quốc Xã, đường biên giới, nhà ngoại giao

Phận nghèo “chạy Tết”

Phận nghèo “chạy Tết”

1/25/2014 8:56:57 AM

Nơi mảnh đất tha phương cầu thực, kinh tế khó khăn, thu nhập bấp bênh không ít người sợ... Tết.

Tags: người nghèo, Tết Giáp Ngọ, tha phương cầu thực