Tin tức, bài viết mới nhất về :

tăng biên chế

Bộ trưởng muốn tinh giản cũng sợ bị cô lập

Bộ trưởng muốn tinh giản cũng sợ bị cô lập

2/23/2017 11:11:29 AM

“Một số bộ trưởng dù muốn thực hiện chủ trương tinh gọn, tinh giản đúng định hướng cũng khó bề xoay xở vì không xử lý được quan hệ nội bộ. Những người thấy rõ sự bất hợp lý muốn thực hiện...

Tags: Lê Hồng Sơn, bộ máy hành chính nhà nước, tăng biên chế, vụ tổ chức

Đây là các bước để tinh giản biên chế trong năm 2016 !

Đây là các bước để tinh giản biên chế trong năm 2016 !

1/11/2016 2:45:20 PM

Không tăng biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2016, kể cả trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới.

Tags: tinh giảm biên chế, tinh giản biên chế, tự chủ tài chính, văn bản pháp luật, Ông Trần Anh Tuấn, tăng biên chế