Tin tức, bài viết mới nhất về :

bộ máy hành chính nhà nước

Thành phố Thủ Đức có lãnh đạo chủ chốt đầu tiên

Thành phố Thủ Đức có lãnh đạo chủ chốt đầu tiên

1/5/2021 2:10:20 PM

Cùng với việc ban hành Quyết định sắp xếp Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) cấp quận và thành lập Chi cục THADS TP Thủ Đức, Cục THADS TPHCM cũng đã có quyết định chỉ định nhân sự phụ...

Tags: thi hành án dân sự, bộ máy hành chính nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chi cục thuế

Những câu nói 'dậy sóng' nghị trường về tinh giản biên chế: Công chức vô cảm, quan liêu, hách dịch do ít phụ thuộc vào dân

Những câu nói 'dậy sóng' nghị trường về tinh giản biên chế: Công chức vô cảm, quan liêu, hách dịch do ít phụ thuộc vào dân

10/31/2017 11:22:00 AM

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đoàn đại biểu Đà Nẵng cho rằng công chức chỉ tiếp xúc với dân khi 'có người đến xin việc này việc kia'. Cho nên, họ có thể quên chính những người đang có việc...

Tags: Đại biểu quốc hội, tinh giảm biên chế, bộ máy hành chính nhà nước, cơ chế xin cho, cán bộ nhà nước

Số người giữ chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, địa phương còn nhiều, không hợp lý

Số người giữ chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, địa phương còn nhiều, không hợp lý

10/30/2017 9:44:37 AM

Tình trạng Trung ương có tổ chức, cơ quan nào thì địa phương có tổ chức, cơ quan đó vẫn phổ biến...

Tags: bộ máy hành chính nhà nước, Ủy ban Pháp luật, Thủ tục hành chính, cơ quan ngang Bộ, chức vụ lãnh đạo

Bộ trưởng muốn tinh giản cũng sợ bị cô lập

Bộ trưởng muốn tinh giản cũng sợ bị cô lập

2/23/2017 11:11:29 AM

“Một số bộ trưởng dù muốn thực hiện chủ trương tinh gọn, tinh giản đúng định hướng cũng khó bề xoay xở vì không xử lý được quan hệ nội bộ. Những người thấy rõ sự bất hợp lý muốn thực hiện...

Tags: Lê Hồng Sơn, bộ máy hành chính nhà nước, tăng biên chế, vụ tổ chức

Đề xuất tăng mức lương cơ sở 7% cho năm 2017 là hợp lý

Đề xuất tăng mức lương cơ sở 7% cho năm 2017 là hợp lý

10/22/2016 1:55:39 PM

Thẩm tra định hướng kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Uỷ ban Tài chính Ngân sách (TCNS) đã báo cáo Quốc hội quan điểm về điều chỉnh tiền lương.

Tags: kế hoạch tài chính, Ủy ban tài chính ngân sách, bộ máy hành chính nhà nước, ưu đãi người có công