Tin tức, bài viết mới nhất về :

Sách Trắng 2015

Sách Trắng: EuroCham kiến nghị tăng gấp rưỡi giá mua điện

Sách Trắng: EuroCham kiến nghị tăng gấp rưỡi giá mua điện

02/12/2014 04:06:40 PM

EuroCham khuyến nghị tăng giá mua điện từ 7,8 xu Mỹ/kWh hiện nay lên tối thiểu là 11,5 xu Mỹ/kWh để có thể thực hiện mục tiêu sản xuất 1.000 MW điện gió vào năm 2020, do giá mua điện hiện nay không đủ để thu hồi chi phí đầu tư.

Tags: Sách Trắng 2015 , EuroCham , tăng giá điện , điện gió , giá điện

Nhờ FTA, chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng vọt

Nhờ FTA, chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng vọt

02/12/2014 09:18:45 AM

Nếu cập nhật các chính sách mới như Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi, cải cách thủ tục hành chính... chỉ số này sẽ cao hơn so với báo cáo trong Sách Trắng 2015, Chủ tịch EuroCham cho biết.

Tags: Sách Trắng 2015 , Chỉ số môi trường kinh doanh , bci , cải cách thủ tục hành chính , thuế , FTA , EuroCham

Sách trắng 2015: Các DN Châu Âu đưa ra 7 kiến nghị đối với Việt Nam

Sách trắng 2015: Các DN Châu Âu đưa ra 7 kiến nghị đối với Việt Nam

02/12/2014 08:52:15 AM

Về Hiệp định Thương mại tự do EU – Việt Nam cũng như việc Việt Nam tham gia và cộng đồng kinh tế Asean 2015, EuroCham hy vọng cách tiếp cận thị trường của Việt Nam sẽ rộng mở hơn và môi trường kinh doanh vào Việt Nam thuận lợi hơn.

Tags: Sách Trắng 2015 , thương mại , doanh nghiệp châu âu , kiến nghị đối với việt nam , Phòng Thương mại châu Âu