Tin tức, bài viết mới nhất về :

Sa thải CEO

Ở công ty này, bạn có thể bảo giám đốc: 'Ông đã bị tôi sa thải'

Ở công ty này, bạn có thể bảo giám đốc: 'Ông đã bị tôi sa thải'

01/06/2016 04:57:00 PM

Dân chủ mang một ý nghĩa hoàn toàn mới ở công ty này- nhân viên có quyền bỏ phiếu cho việc liệu CEO của họ có thể tiếp tục công việc hay không.

Tags: sa thải nhân viên , sa thải CEO , nhân viên , đòi tăng lương

Câu hỏi lớn cho các startup: Nên sa thải CEO như thế nào?

Câu hỏi lớn cho các startup: Nên sa thải CEO như thế nào?

06/06/2015 02:13:00 PM

Nếu bạn có thể giữ quan hệ với CEO đó cho một số việc của công ty thì điều đó sẽ rất lý tưởng. Bạn có thể mời họ làm cố vấn.

Tags: CEO , khởi nghiệp , sa thải CEO , StartUp