Tin tức, bài viết mới nhất về :

ra trường làm CEO

[Khởi nghiệp] Không phải Cường đô la, đừng mơ ra trường đã làm chủ!

[Khởi nghiệp] Không phải Cường đô la, đừng mơ ra trường đã làm chủ!

2/6/2015 9:23:37 AM

“99,99% các bạn ra trường làm CEO ngay thì thất bại hết. 0,01% còn lại là Cường đô la... Các bạn đang nướng tài chính, nướng mục tiêu của mình”.

Tags: cường đô la, ra trường làm CEO, khởi nghiệp, start-up, Nguyễn Hữu Thái Hòa, fpt, Nguyễn Hữu Thái Hòa FPT, nhân vật, quản lý chất lượng, SWOT