Tin tức, bài viết mới nhất về :

quỹ bảo hiểm xã hội

Chính phủ sẽ trả nợ hơn 12 tỷ USD, vay tiếp 20 tỷ USD trong năm 2016

Chính phủ sẽ trả nợ hơn 12 tỷ USD, vay tiếp 20 tỷ USD trong năm 2016

6/7/2016 1:43:05 PM

Theo kế hoạch vay, trả nợ trong năm 2016, Chính phủ dự kiến vay thêm 20 tỷ USD để trả nợ và chi tiêu, trong đó 15 tỷ USD sẽ vay từ Quỹ Bảo hiểm xã hội và SCIC…

Tags: quỹ bảo hiểm xã hội, scic, ngân sách nhà nước, nguyễn xuân phúc, vốn ODA, kinh tế vĩ mô 2016

Nâng lương hưu, trợ cấp từ đầu tháng 1/2015

Nâng lương hưu, trợ cấp từ đầu tháng 1/2015

1/23/2015 7:10:37 AM

Từ ngày 1/1/2015, tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với nhiều đối tượng.

Tags: Lương hưu, nâng lương hưu, trợ cấp, chính phủ trợ cấp, cán bộ nghỉ hưu, công chức nhà nước, thị trường, quỹ bảo hiểm xã hội, việc làm