Tin tức, bài viết mới nhất về :

nâng lương hưu

Nâng lương hưu, trợ cấp từ đầu tháng 1/2015

Nâng lương hưu, trợ cấp từ đầu tháng 1/2015

1/23/2015 7:10:37 AM

Từ ngày 1/1/2015, tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với nhiều đối tượng.

Tags: Lương hưu, nâng lương hưu, trợ cấp, chính phủ trợ cấp, cán bộ nghỉ hưu, công chức nhà nước, thị trường, quỹ bảo hiểm xã hội, việc làm