Tin tức, bài viết mới nhất về :

quản trị tri thức

Sự lãng phí khủng khiếp ở các DN Việt: Đội ngũ thực làm và thực quản nhất là quản lý cấp trung, và khi ra đi họ mang theo tất cả tri thức, kinh nghiệm, quan hệ…

Sự lãng phí khủng khiếp ở các DN Việt: Đội ngũ thực làm và thực quản nhất là quản lý cấp trung, và khi ra đi họ mang theo tất cả tri thức, kinh nghiệm, quan hệ…

10/28/2019 4:39:55 PM

Có một sự lãng phí kinh khủng tại Việt Nam là các tri thức trong tổ chức. Bao nhiêu tri thức, kinh nghiệm quý báu nằm trong đầu của các nhân viên, quản lý kỳ cựu đã cống hiến cho công ty...

Tags: quản trị tri thức, tổ chức học tập, nguyễn thanh sơn, Thành Thành Công, Viettel, câu chuyện kinh doanh 2019

Quản trị tri thức: Xu hướng mới Việt Nam nên học từ Nhật Bản và Israel

Quản trị tri thức: Xu hướng mới Việt Nam nên học từ Nhật Bản và Israel

8/25/2014 12:45:33 PM

Với những quốc gia nghèo tài nguyên thì tri thức chính là công cụ tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ ràng nhất.

Tags: quản trị, tri thức, mô hình SECI, vận động tri thức, tri thức hiện, tri thức ẩn, quản trị tri thức