Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phiếu tín nhiệm

Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 37 chức danh chủ chốt

Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 37 chức danh chủ chốt

07/11/2018 10:30:00 AM

Riêng Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông mới được bổ nhiệm chưa đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm...

Tags: lấy phiếu tín nhiệm , phiếu tín nhiệm , chức danh chủ chốt , Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố , chánh văn phòng , dự toán ngân sách

[Infographic] Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 đại biểu cao cấp

[Infographic] Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 đại biểu cao cấp

16/11/2014 11:22:30 AM

Chiều 15-11, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 người giữ các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Tags: kết quả , lấy phiếu tín nhiệm , phiếu tín nhiệm , tín nhiệm cao , tín nhiệm , tín nhiệm thấp