Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chức danh chủ chốt

Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 37 chức danh chủ chốt

Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 37 chức danh chủ chốt

07/11/2018 10:30:00 AM

Riêng Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông mới được bổ nhiệm chưa đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm...

Tags: lấy phiếu tín nhiệm , phiếu tín nhiệm , chức danh chủ chốt , Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố , chánh văn phòng , dự toán ngân sách