Tin tức, bài viết mới nhất về :

P2P Lending

Cảnh báo dịch vụ vay ngang hàng gia tăng có thể gây rủi ro

Cảnh báo dịch vụ vay ngang hàng gia tăng có thể gây rủi ro

12/13/2020 7:34:00 PM

Trong dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ tới nền kinh tế gửi các bộ, cơ quan ngang bộ lấy ý kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra cảnh báo về hoạt động...

Tags: vay ngang hàng, P2P Lending

Cho vay cầm đồ online không phải là P2P Lending

Cho vay cầm đồ online không phải là P2P Lending

9/16/2019 3:21:13 PM

Nhiều đơn vị dưới danh nghĩa công ty P2P Lending có thể tạo ra nhưng hệ lụy cho mô hình này.

Tags: cho vay, P2P Lending

Startup Interloan – mô hình cho vay ngang hàng trực tuyến, ra mắt cùng những bước đi thận trọng

Startup Interloan – mô hình cho vay ngang hàng trực tuyến, ra mắt cùng những bước đi thận trọng

7/31/2019 6:51:22 PM

Để tạo niềm tin cho người dùng, trong giai đoạn đầu tiên, Interloan chỉ cho nhân viên trong những doanh nghiệp cụ thể vay, đồng thời mọi giao dịch trên nền tảng này đều thông qua bên thứ...

Tags: Interloan, cho vay ngang hàng, P2P Lending, cho vay công nghệ, fintech