Tin tức, bài viết mới nhất về :

NXB Giáo dục Việt Nam

Báo lãi kỷ lục năm 2021, thu nhập lãnh đạo NXB Giáo dục là bao nhiêu?

Báo lãi kỷ lục năm 2021, thu nhập lãnh đạo NXB Giáo dục là bao nhiêu?

03/07/2022 12:17:25 PM

Tổng số tiền NXB Giáo dục dùng để trả lương, thưởng cho 12 người quản lý doanh nghiệp là khoảng 4,5 tỷ đồng, trong năm 2021.

Tags: Nxb Giáo Dục , người quản lý , NXB Giáo dục Việt Nam , giáo dục VIệt Nam

TP HCM bắt đầu làm sách giáo khoa riêng

TP HCM bắt đầu làm sách giáo khoa riêng

29/12/2018 07:07:00 PM

Sách giáo khoa riêng của TP HCM theo hướng tăng tự học, giảm thuộc lòng, không gây quá tải cho học sinh

Tags: sách giáo khoa , công bố chương trình , NXB Giáo dục Việt Nam , biên soạn sgk