Tin tức, bài viết mới nhất về :

nợ xấu giảm

Nợ xấu giảm nhanh, thực hay không?

Nợ xấu giảm nhanh, thực hay không?

6/1/2015 8:33:48 AM

Một cách đầy đủ, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng đã giảm từ 17,21% xuống còn 4,83%...

Tags: nợ xấu giảm, tổ chức tín dụng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình, quỹ tiền tệ quốc tế, nợ xấu, Xử lý nợ xấu, ngân hàng nhà nước