Tin tức, bài viết mới nhất về :

nợ xấu ám quẻ lợi nhuận

Nợ xấu 'ám quẻ' lợi nhuận ngân hàng

Nợ xấu 'ám quẻ' lợi nhuận ngân hàng

1/28/2015 3:39:09 PM

Lợi nhuận năm nay vẫn được đánh giá là khó khăn, hoặc chỉ được như năm ngoái, hoặc có thể thấp hơn do nợ xấu tăng nhanh, tín dụng chưa thông và áp lực giảm lãi suất do cạnh tranh…

Tags: nợ xấu, ngân hàng, tín dụng, lợi nhuận, nợ xấu ám quẻ lợi nhuận, thông tư 36, Thông tư 02, thị trường