Tin tức, bài viết mới nhất về :

NHTW

Là NHTW đầu tiên trên thế giới phát hành đồng tiền nhân dân tệ kỹ thuật số, Trung Quốc sẽ có được những quyền lực gì?

Là NHTW đầu tiên trên thế giới phát hành đồng tiền nhân dân tệ kỹ thuật số, Trung Quốc sẽ có được những quyền lực gì?

5/8/2020 8:00:00 PM

Trên thế giới có khoảng hơn chục NHTW đã bắt đầu suy nghĩ đến việc phát hành tiền tệ kỹ thuật số. Nhưng chỉ có một số ít đã tiến hành thử nghiệm và không có nước nào tiến xa bằng Trung...

Tags: nhân dân tệ, kỹ thuật số, công ty nước ngoài, NHTW

Thế giới cần thỏa ước Plaza?

Thế giới cần thỏa ước Plaza?

1/30/2015 2:27:00 PM

Một loạt hành động của các NHTW trên toàn thế giới khiến thị trường tiền tệ quốc tế đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Môi trường vốn đã nhiều biến động xuất hiện thêm nhiều đợt...

Tags: thỏa ước Plaza, thế giới cần thỏa ước Plaza, plaza, tiền tệ, các ngân hàng thế giới, NHTW

Khủng hoảng 1907: Loại tiền thay thế tiền mặt (Kỳ 3)

Khủng hoảng 1907: Loại tiền thay thế tiền mặt (Kỳ 3)

4/18/2014 10:39:18 AM

Khi tình trạng khan hiếm tiền mặt xảy ra, các giải pháp thay thế tiền mặt bắt đầu nở rộ, bao gồm séc và các giấy nhận nợ được phát hành bởi ngân hàng.

Tags: ngân hàng, tiền mặt, FED, khủng hoảng tài chính, NHTW, Tiền gửi, khan hiếm, The Economist, khủng hoảng 1907