Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nguyễn Quốc Chư

Em có thể hát ở buổi phỏng vấn không?

Em có thể hát ở buổi phỏng vấn không?

5/13/2015 9:26:17 AM

Khi nhà tuyển dụng đề nghị điều này, bạn có từ chối? Không hẳn nhà tuyển dụng muốn nghe giọng hát của bạn, mà họ muốn biết độ sẵn sàng của bạn thế nào...

Tags: buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng, nguồn nhân lực, câu hỏi khó, sinh viên tài năng, ngành kế toán, fpt, hát, phỏng vấn, tuyển dụng, hát ở buổi phỏng vấn, Nguyễn Quốc Chư, việc làm