Tin tức, bài viết mới nhất về :

Masan High-Tech Materials

“Mảnh ghép” công nghệ vật liệu trong hệ sinh thái Masan tăng trưởng kỷ lục

“Mảnh ghép” công nghệ vật liệu trong hệ sinh thái Masan tăng trưởng kỷ lục

4/27/2022 9:41:55 AM

Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (HNX-UpCOM: MSR, “Masan High-Tech Materials”, “MHT” hoặc “Công ty”) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022 với...

Tags: công nghệ vật liệu, Hệ sinh thái, công ty cổ phần, đại hội đồng, Đại hội đồng cổ đông, Masan High-Tech Materials