Tin tức, bài viết mới nhất về :

lãnh đạo xuất sắc

Câu chuyện từ bữa tiệc của mẹ Thủ tướng Anh Winston Churchill hơn 100 năm trước: Đã là lãnh đạo không thể không đọc!

Câu chuyện từ bữa tiệc của mẹ Thủ tướng Anh Winston Churchill hơn 100 năm trước: Đã là lãnh đạo không thể không đọc!

6/30/2017 10:47:00 AM

Khi giao tiếp với mọi người, hãy hiện diện thực sự. Hãy thể hiện bạn quan tâm và không xao nhãng sự chú ý, thay vì cố gắng thể hiện sự thông minh của mình.

Tags: nhà lãnh đạo, người thông minh, lãnh đạo xuất sắc

11 phẩm chất không thể thiếu của một lãnh đạo xuất sắc

11 phẩm chất không thể thiếu của một lãnh đạo xuất sắc

11/6/2014 7:30:00 AM

Một người lãnh đạo xuất sắc là người sẽ truyền động lực cho nhân viên, giúp họ phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho công việc cũng như dẫn dắt đội ngũ vượt qua thử thách.

Tags: lãnh đạo, quản trị, thảo nguyên, phẩm chất, lãnh đạo xuất sắc, lãnh đạo xuất chúng

8 suy nghĩ cốt lõi của những lãnh đạo xuất sắc

8 suy nghĩ cốt lõi của những lãnh đạo xuất sắc

1/2/2014 4:38:50 PM

Những vị CEO thành công và tài giỏi thường có chung 8 niềm tin về nơi làm việc, công ty và con người sau đây.

Tags: doanh nghiệp, nhân viên, công ty, sếp, CEO thành công, lãnh đạo xuất sắc