Tin tức, bài viết mới nhất về :

hàm Đại tướng

“Chủ tịch nước, Thủ tướng nên giải thích chuyện phong tướng”

“Chủ tịch nước, Thủ tướng nên giải thích chuyện phong tướng”

3/30/2016 3:33:39 PM

Phản ánh nhận xét của cử tri là đất nước thời bình mà quá nhiều tướng, đại biểu cho rằng không chỉ có Chủ tịch nước mà cả Thủ tướng cũng cần có lời giải thích.

Tags: chủ tịch nước, sĩ quan quân đội, hàm Đại tướng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại biểu trần du lịch, phong tướng