Tin tức, bài viết mới nhất về :

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Lan đột biến bán trăm tỉ là kiểu kinh doanh đa cấp

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Lan đột biến bán trăm tỉ là kiểu kinh doanh đa cấp

18/04/2021 01:24:47 PM

"Gần đây, tôi còn nghe nói giá cây lan đến 400 tỉ. Với cái giá này là không bình thường, trên thế giới không có...

Tags: giáo sư Nguyễn Lân Dũng , kinh doanh đa cấp