Tin tức, bài viết mới nhất về :

Giám đốc Khu vực Trung Quốc và Mekong - Booking.com

Giám đốc Booking.com Khu vực Trung Quốc và Mekong: 7 tiện ích kéo du khách mới đến với khách sạn và homestay sau đại dịch

Giám đốc Booking.com Khu vực Trung Quốc và Mekong: 7 tiện ích kéo du khách mới đến với khách sạn và homestay sau đại dịch

11/07/2021 10:43:08 AM

Đại dịch đã tác động đến mối quan tâm của du khách khi sức khỏe, sự an toàn và tính linh hoạt ngày càng được chú trọng. Nếu các quản lý cơ sở lưu trú nhận thức tốt các thay đổi đó và cung cấp thêm các tiện ích tuy đơn giản nhưng quan trọng, điều này sẽ mang đến những lợi ích tích cực và lâu dài. Các doanh nghiệp lưu trú có thể áp dụng 7 cách sau để thu hút thêm nhiều lượt khách mới ở hiện tại và tương lai: Workcation, tiện ích gym tại phòng, trải nghiệm bền vững, chú trọng ẩm thực địa phương….

Tags: Anthony Lu , Giám đốc Khu vực Trung Quốc và Mekong - Booking.com , booking.com , smart home