Tin tức, bài viết mới nhất về :

doanh thu nhận được

Mỗi nhân viên kiếm về cho Facebook, Google bao nhiêu tiền?

Mỗi nhân viên kiếm về cho Facebook, Google bao nhiêu tiền?

1/20/2015 11:55:00 AM

Trong quý III năm 2014, doanh thu tính trên mỗi nhân viên Facebook là 384.000 USD, Google là 300.000 USD trong khi Microsoft là 183.000 USD.

Tags: Facebook, Google, Microsoft, nhân viên facebook, nhân viên Google, doanh thu nhận được, doanh thu facebook, nhân viên Microsoft, việc làm