Tin tức, bài viết mới nhất về :

doanh nghiệp MTM

Đóng thuế, treo biển đầy đủ, MTM đã trở lại hoạt động

Đóng thuế, treo biển đầy đủ, MTM đã trở lại hoạt động

6/25/2016 9:59:29 AM

MTM hiện đã nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước và trên cơ sở đó, chi cục thuế Vinh đã thông báo cho phép MTM hoạt động trở lại.

Tags: ngân sách nhà nước, doanh nghiệp MTM, MTM, đóng thuế, chi cục thuế