Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đào tạo cán bộ

Ông Cao Sĩ Kiêm: Làm chính khách thì không nên lạm dụng, "làm màu" hình ảnh

Ông Cao Sĩ Kiêm: Làm chính khách thì không nên lạm dụng, "làm màu" hình ảnh

19/02/2016 03:17:23 PM

Chính khách cần xây dựng hình ảnh, nhưng không nên lạm dụng, đánh bóng hình ảnh. Chính khách cũng khó lòng lấy được hết lòng công chúng. Trăm người mười ý, khó chiều lòng hết đám đông.

Tags: cao sĩ kiêm , hệ thống tài chính , tài chính tiền tệ , luân chuyển cán bộ , đào tạo cán bộ , thống đốc ngân hàng nhà nước , ngân hàng nhà nước , chính sách vĩ mô , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , việc xây dựng hình ảnh , bí thư hà nội , Chủ tịch Hà Nội , lĩnh vực nông nghiệp , người lãnh đạo , đường lối chính sách

Đại biểu Đại hội Đảng kỳ vọng gì vào nhân sự mới?

Đại biểu Đại hội Đảng kỳ vọng gì vào nhân sự mới?

21/01/2016 08:00:51 PM

“Tôi được biết đây là lần đầu tiên các thành viên Bộ Chính trị không tái cử nhiều nhất, tới 9 người”...

Tags: đại hội đảng , nhân sự mới , bộ chính trị , bí thư tỉnh uỷ , nữ lãnh đạo , đào tạo cán bộ , ủy viên trung ương , công tác cán bộ , cán bộ trẻ