Tin tức, bài viết mới nhất về :

đường lối chính sách

“Tôi thấy tác phong của Thủ tướng có nhiều điều làm chúng ta thu hút“

“Tôi thấy tác phong của Thủ tướng có nhiều điều làm chúng ta thu hút“

11/1/2016 3:59:02 PM

“Phải củng cố lại niềm tin của dân bằng tấm gương Đảng viên cụ thể”, GS. NGND Trần Văn Bính, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ.

Tags: bổ nhiệm cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉnh đốn Đảng, đường lối chính sách