Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đạo lý dùng người

Bàn về thất bại trong thuật dùng người của Gia Cát Lượng: Sai một ly, đi ngàn dặm

Bàn về thất bại trong thuật dùng người của Gia Cát Lượng: Sai một ly, đi ngàn dặm

26/06/2019 01:03:00 PM

Một trong những nhược điểm lớn của chính trị truyền thống Trung Quốc là bênh che bè cánh. Một người có đáng tin hay không và liệu anh ta có thể được giao trách nhiệm chính trị hay không phần lớn không dựa vào tài năng của anh ta, mà là xem anh ta có phải là “người của ai đó” hay không. Kiểu sử dụng người như này, không chỉ những người bình thường dùng, mà ngay cả những chính trị gia thông thái và xuất chúng cũng không phải ngoại lệ.

Tags: Gia Cát Lượng , Tam Quốc Chí , quan hệ đặc biệt , đạo lý dùng người

"Không dùng quân tử, dùng tiểu nhân", phân tích chuyên sâu về chiến lược dùng người của Tào Tháo

"Không dùng quân tử, dùng tiểu nhân", phân tích chuyên sâu về chiến lược dùng người của Tào Tháo

23/06/2019 01:30:00 PM

Suy cho cùng thì Tào Tháo cũng là người làm việc lớn, thứ ông muốn làm đó là kiến thiết lại đất nước và xã hội. Bất kể là lúc nào thì cái trọng trách này cũng không thể thiếu được sĩ đại phu (các quan chức học giả), cũng chính là các quân tử. Tào Tháo dùng những tiểu nhân thực ra là một hình thức để cảnh cáo những bậc tinh anh kia

Tags: Tam Quốc Chí , tư tưởng chính trị , tào tháo , tư mã ý , đạo lý dùng người