Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tư tưởng chính trị

"Không dùng quân tử, dùng tiểu nhân", phân tích chuyên sâu về chiến lược dùng người của Tào Tháo

"Không dùng quân tử, dùng tiểu nhân", phân tích chuyên sâu về chiến lược dùng người của Tào Tháo

23/06/2019 01:30:00 PM

Suy cho cùng thì Tào Tháo cũng là người làm việc lớn, thứ ông muốn làm đó là kiến thiết lại đất nước và xã hội. Bất kể là lúc nào thì cái trọng trách này cũng không thể thiếu được sĩ đại phu (các quan chức học giả), cũng chính là các quân tử. Tào Tháo dùng những tiểu nhân thực ra là một hình thức để cảnh cáo những bậc tinh anh kia

Tags: Tam Quốc Chí , tư tưởng chính trị , tào tháo , tư mã ý , đạo lý dùng người

Chống suy thoái: Không ‘đầu voi đuôi chuột’

Chống suy thoái: Không ‘đầu voi đuôi chuột’

10/12/2016 08:39:50 AM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấnmạnh: Tránh tình trạng khi quán triệt, triển khai nghị quyết thì rầm rộnhưng khi thực hiện thì tắc trách, không có tập thể, cá nhân nào chịutrách nhiệm.

Tags: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng , bộ chính trị , Nghị quyết trung ương 4 , tư tưởng chính trị