Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đánh thuế tiền gửi

Đánh thuế tiền gửi tiết kiệm: Lợi bất cập hại

Đánh thuế tiền gửi tiết kiệm: Lợi bất cập hại

27/09/2017 09:03:00 PM

Gầy đây dư luận lại xôn xao với đề xuất đánh thuế lên lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. Theo đó, nếu một khoản lãi từ tiền gửi tiết kiệm của một cá nhân hơn 200 triệu đồng/năm thì sẽ phải nộp thuế. Giả sử với lãi suất tiền gửi bình quân 7%/năm thì người gửi phải gửi ít nhất 3 tỷ đồng trong một năm để có tiền lãi 200 triệu đồng và phải nộp thuế trên số 200 triệu đồng này.

Tags: đánh thuế tiền gửi , tiền gửi tiết kiệm , Gửi tiết kiệm , lãi suất tiền gửi , bất động sản , đánh thuế thu nhập , cải thiện môi trường kinh doanh , môi trường kinh doanh