Tin tức, bài viết mới nhất về :

đại hội XII

“Tất cả Uỷ viên Bộ Chính trị không được Trung ương giới thiệu xin rút“

“Tất cả Uỷ viên Bộ Chính trị không được Trung ương giới thiệu xin rút“

1/24/2016 9:35:52 PM

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết thông tin này và nhấn mạnh: “Ý thức Đảng của các đồng chí rất cao và đã có ý nguyện xin rút từ lâu”

Tags: uỷ viên bộ chính trị, bộ chính trị, đại hội XII

Đảng, Nhân dân cần nhà lãnh đạo khí phách, bản lĩnh

Đảng, Nhân dân cần nhà lãnh đạo khí phách, bản lĩnh

1/23/2016 3:42:34 PM

Việt Nam tuy nhỏ nhưng ý chí và quyết tâm giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là không giới hạn.

Tags: tổng liên đoàn lao động, đại hội XII, người lao động, điều kiện sinh hoạt, đại hội 12, TPP

Giới thiệu nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Giới thiệu nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

12/22/2015 4:15:27 PM

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương Đảng đã biểu quyết, thông qua danh sách các đồng chí Ủy viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII.

Tags: đại hội XII, ban chấp hành trung ương, đại hội đảng bộ, Đại biểu quốc hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, kết tinh trí tuệ, ủy viên trung ương