Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đại hội 12

Đảng, Nhân dân cần nhà lãnh đạo khí phách, bản lĩnh

Đảng, Nhân dân cần nhà lãnh đạo khí phách, bản lĩnh

23/01/2016 03:42:34 PM

Việt Nam tuy nhỏ nhưng ý chí và quyết tâm giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là không giới hạn.

Tags: tổng liên đoàn lao động , đại hội XII , người lao động , điều kiện sinh hoạt , đại hội 12 , TPP

Bộ trưởng Thăng và “ý nguyện chân thành” gửi Đại hội 12

Bộ trưởng Thăng và “ý nguyện chân thành” gửi Đại hội 12

22/01/2016 11:47:28 AM

4 đột phá để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được Bộ trưởng Đinh La Thăng nêu tại Đại hội Đảng...

Tags: bộ trưởng thăng , đại hội 12 , Bộ trưởng Đinh La Thăng , đại hội đảng , bộ giao thông vận tải , hạ tầng giao thông , phát triển kinh tế , quốc phòng - an ninh