Tin tức, bài viết mới nhất về :

đại hội 12

Đảng, Nhân dân cần nhà lãnh đạo khí phách, bản lĩnh

Đảng, Nhân dân cần nhà lãnh đạo khí phách, bản lĩnh

1/23/2016 3:42:34 PM

Việt Nam tuy nhỏ nhưng ý chí và quyết tâm giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là không giới hạn.

Tags: tổng liên đoàn lao động, đại hội XII, người lao động, điều kiện sinh hoạt, đại hội 12, TPP

Bộ trưởng Thăng và “ý nguyện chân thành” gửi Đại hội 12

Bộ trưởng Thăng và “ý nguyện chân thành” gửi Đại hội 12

1/22/2016 11:47:28 AM

4 đột phá để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được Bộ trưởng Đinh La Thăng nêu tại Đại hội Đảng...

Tags: bộ trưởng thăng, đại hội 12, Bộ trưởng Đinh La Thăng, đại hội đảng, bộ giao thông vận tải, hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh