Tin tức, bài viết mới nhất về :

đặc quyền đặc lợi

Xe công cực hiếm ở Nhật

Xe công cực hiếm ở Nhật

11/9/2015 11:26:42 AM

Ở Nhật chỉ có một vài nhân vật được hưởng đặc quyền đặc lợi. Nhật hoàng và các thành viên Hoàng gia được quyền có nơi ở suốt đời, được có xe riêng và đội bảo vệ riêng do Nhà nước chi trả.

Tags: đặc quyền đặc lợi, thành viên hoàng gia, công ty tư nhân, sử dụng xe công, ngân sách nhà nước, thủ tướng Nhật, nhật hoàng