Tin tức, bài viết mới nhất về :

công ty khác

Văn hóa doanh nghiệp đa quốc gia: Hòa nhập, không hòa tan

Văn hóa doanh nghiệp đa quốc gia: Hòa nhập, không hòa tan

10/8/2015 2:07:00 PM

Quản trị thành công văn hóa phụ thuộc vào khả năng hiểu rõ các đối tác sát nhập và cân nhắc kỹ khi ra quyết định. Nghệ thuật quản trị nằm ở chỗ phát triển một ý thức nhận biết các khác...

Tags: văn hóa doanh nghiệp, trung tâm mua sắm, toàn cầu hóa, nhân viên mới, bài học kinh nghiệm, công ty khác, tập đoàn toàn cầu, P&G, thị trường, quản trị