Tin tức, bài viết mới nhất về :

công nghệ 4G LTE

Qualcomm, Huawei, Samsung bày cách phát triển 4G tại Việt Nam

Qualcomm, Huawei, Samsung bày cách phát triển 4G tại Việt Nam

3/19/2015 2:05:57 PM

Năm 2015 được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn là thời điểm thích hợp để triển khai công nghệ 4G tại Việt Nam.

Tags: 4g, công nghệ 4G LTE, Bộ Thông tin và Truyền thông, Qualcomm, huawei, samsung, xu hướng công nghệ, 4G tại Việt Nam