Tin tức, bài viết mới nhất về :

cơm nắm

Trước khi làm nên cuộc cách mạng cơm nắm onigiri ở Nhật, 7-Eleven từng bị chê "gạo cứng, vị dở, nắm to"

Trước khi làm nên cuộc cách mạng cơm nắm onigiri ở Nhật, 7-Eleven từng bị chê "gạo cứng, vị dở, nắm to"

9/7/2016 11:57:32 AM

7-Eleven đã mang onigiri từ bếp ăn của những bà nội trợ ra các cửa hàng siêu thị Nhật và trở thành sản phẩm thương mại hóa.

Tags: thương mại hóa, chuỗi cửa hàng, cửa hàng tiện lợi, ngành bán lẻ, doanh số bán hàng, cơm nắm, origini, nhật bản, 7-eleven