Tin tức, bài viết mới nhất về :

cơ chế tỷ giá trung tâm

VPBS: Tỷ giá trung tâm vừa lập đỉnh, nhưng giá USD sẽ còn tăng mạnh hơn nữa trong tháng tới?

VPBS: Tỷ giá trung tâm vừa lập đỉnh, nhưng giá USD sẽ còn tăng mạnh hơn nữa trong tháng tới?

11/20/2016 1:30:00 PM

Theo báo cáo của VPBS, tỷ giá sẽ còn tăng mạnh từ giờ đến cuối năm do tình trạng nhập siêu của Việt Nam và niềm tin vào việc FED sẽ tăng lãi suất USD vào tháng tới

Tags: tỷ giá trung tâm, lãi suất USD, cơ chế tỷ giá, công ty chứng khoán, cơ chế tỷ giá trung tâm, Tăng lãi suất USD

Tỷ giá trung tâm lên mức cao nhất kể từ khi ra đời

Tỷ giá trung tâm lên mức cao nhất kể từ khi ra đời

11/18/2016 10:41:04 AM

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng khá mạnh, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước...

Tags: tỷ giá trung tâm, ngân hàng nhà nước, cơ chế tỷ giá trung tâm, đồng nhân dân tệ

Ngân hàng Nhà nước chặn đà rơi tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước chặn đà rơi tỷ giá

2/2/2016 1:59:07 PM

Ngân hàng Nhà nước chính thức lập “chốt chặn”, với tín hiệu đầu tiên sau một tháng áp cơ chế mới...

Tags: ngân hàng nhà nước, cơ chế mới, cơ chế tỷ giá trung tâm, tỷ giá trung tâm, tỷ giá USD/VND, dự trữ ngoại hối, thị trường