Tin tức, bài viết mới nhất về :

bán nhà trả nợ

Thông tin gây sốc về kế hoạch bán nhà trả nợ của Keangnam

Thông tin gây sốc về kế hoạch bán nhà trả nợ của Keangnam

5/16/2015 7:02:45 PM

Năm 2013 Keangnam lỗ 182,7 tỷ won, năm 2014 lỗ 310,9 tỷ won (tỷ giá hiện tại 1USD = 1.086 won).

Tags: bán nhà trả nợ, quá trình điều tra, thị trường bất động sản, bất động sản, hoạt động kinh doanh, Keangnam