Tin tức, bài viết mới nhất về :

Xóa phông

Nhờ Apple mà giờ danh từ 'Bokeh' trở thành động từ

Nhờ Apple mà giờ danh từ 'Bokeh' trở thành động từ

25/02/2019 02:00:06 PM

Một danh từ tiếng Nhật, lại được một công ty Mỹ chuyển thành động từ tiếng Anh!

Tags: apple , danh từ , động từ , xóa phông , chức năng