Tin tức, bài viết mới nhất về :

viêm cầu thận cấp

Đã để suy thận mãn là không thể phục hồi: 8 dấu hiệu phải nghĩ ngay đến suy thận

Đã để suy thận mãn là không thể phục hồi: 8 dấu hiệu phải nghĩ ngay đến suy thận

7/16/2017 2:11:06 PM

Suy thận có suy thận cấp và mãn. Suy thận cấp có thể khỏi hay xấu hơn là chuyển thành suy thận mãn. Song suy thận mãn thì không có hồi phục lại qua điều trị hay biện pháp nào khác.

Tags: viêm cầu thận cấp