Tin tức, bài viết mới nhất về :

ve sầu thoát xác

Món Huế và kế sách “Kim thiền thoát xác” trong kinh doanh

Món Huế và kế sách “Kim thiền thoát xác” trong kinh doanh

11/9/2019 9:57:21 AM

Kế sách "Kim thiền thoát xác" có thể giúp doanh nghiệp lật ngược thế cờ trong những tình huống bất lợi, tưởng như không thể xoay chuyển được nữa. Tuy nhiên nhìn từ khía cạnh khác, nếu bị...

Tags: món huế, Khải Silk, ve sầu thoát xác, Kim thiền thoát xác

Nhận biết chiêu "ve sầu thoát xác" của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán để tránh mất tiền

Nhận biết chiêu "ve sầu thoát xác" của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán để tránh mất tiền

7/4/2016 9:07:35 AM

Trước hết, chọn một doanh nghiệp nhỏ, cơ cấu cổ đông cô đặc và dễ nâng khống giá trị tài sản. Một nhóm nhà đầu tư sẽ mua lại hết cổ phần của các cổ đông ban đầu. Sau đó tăng vốn điều lệ...

Tags: ve sầu thoát xác, chứng khoán, cổ phiếu, MTM