Tin tức, bài viết mới nhất về :

Kim thiền thoát xác

Món Huế và kế sách “Kim thiền thoát xác” trong kinh doanh

Món Huế và kế sách “Kim thiền thoát xác” trong kinh doanh

11/9/2019 9:57:21 AM

Kế sách "Kim thiền thoát xác" có thể giúp doanh nghiệp lật ngược thế cờ trong những tình huống bất lợi, tưởng như không thể xoay chuyển được nữa. Tuy nhiên nhìn từ khía cạnh khác, nếu bị...

Tags: món huế, Khải Silk, ve sầu thoát xác, Kim thiền thoát xác