Tin tức, bài viết mới nhất về :

Vật ngang giá

Những đơn vị tiền tệ kỳ lạ nhất thế giới

Những đơn vị tiền tệ kỳ lạ nhất thế giới

08/04/2016 05:07:00 PM

Trước tiền, con người đã sử dụng rất nhiều loại hàng hóa để làm vật ngang giá chung như muối, đá, trà và da động vật.

Tags: đơn vị tiền tệ , da động vật , vật ngang giá , tiền tệ , loại tiền kỳ lạ