Tin tức, bài viết mới nhất về :

vận động chính sách

Nỗi đau ngành F&B: Một DN lên tiếng chỉ là tiếng nói vì lợi ích DN, một hiệp hội lên tiếng sẽ là đại diện một ngành hàng, nhưng F&B không có hiệp hội!

Nỗi đau ngành F&B: Một DN lên tiếng chỉ là tiếng nói vì lợi ích DN, một hiệp hội lên tiếng sẽ là đại diện một ngành hàng, nhưng F&B không có hiệp hội!

4/11/2020 8:02:15 AM

Một doanh nghiệp lên tiếng thì đó chỉ là tiếng nói vì lợi ích của một doanh nghiệp. Nhưng một hiệp hội lên tiếng thì đó là tiếng nói của cả một ngành hàng, và sẽ có ảnh hưởng lớn hơn định...

Tags: Nghị định 41, ngành f&b, nhà hàng, hiệp hội, vận động chính sách, giảm đau kinh tế

Think tank và cuộc khủng hoảng của "những cỗ xe tăng biết nghĩ"

Think tank và cuộc khủng hoảng của "những cỗ xe tăng biết nghĩ"

8/21/2018 8:19:51 AM

Trên thế giới, think tank là một thuật ngữ được phổ biến từ những năm 50 của thế kỷ trước. Ở Việt Nam, vai trò của các think tank trong các lĩnh vực kinh tế và chính sách bắt đầu với Tổ...

Tags: cỗ xe tăng, vận động chính sách, tư vấn chính sách, đảng chính trị, tập đoàn kinh tế

Lộ mưu đồ của Trung Quốc sau dự án kênh đào Nicaragua

Lộ mưu đồ của Trung Quốc sau dự án kênh đào Nicaragua

4/19/2016 9:10:00 AM

Nicaragua từng là nơi Mỹ ấp ủ dự định xây dựng một kênh đào “made by USA”.

Tags: xây dựng kênh đào, kênh đào Panama, tàu chở dầu, trung tâm thương mại, vận động chính sách, trung quốc, đầu tư