Tin tức, bài viết mới nhất về :

UB Thường vụ Quốc hội

Ô tô giảm giá 2018: Tàn giấc mộng

Ô tô giảm giá 2018: Tàn giấc mộng

1/20/2016 8:16:15 AM

Cơ quan soạn thảo vừa trình UB Thường vụ Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt bản mới có nhiều sửa đổi.

Tags: UB Thường vụ Quốc hội, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, xe nhập khẩu, nhà sản xuất ô tô, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu ô tô, thuế nhập khẩu