Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nghị quyết trung ương 4

Chống suy thoái: Không ‘đầu voi đuôi chuột’

Chống suy thoái: Không ‘đầu voi đuôi chuột’

10/12/2016 08:39:50 AM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấnmạnh: Tránh tình trạng khi quán triệt, triển khai nghị quyết thì rầm rộnhưng khi thực hiện thì tắc trách, không có tập thể, cá nhân nào chịutrách nhiệm.

Tags: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng , bộ chính trị , Nghị quyết trung ương 4 , tư tưởng chính trị